Platform Dementie NHN

Praktijkverbeterprogramma

Vanaf 2016 werkt het Netwerk Dementie NHN met vier werkgroepen die zich met een viertal belangrijke inhoudelijke onderwerpen bezighouden. De werkgroepen zijn samengesteld uit medewerkers van de deelnemende organisaties aan het Netwerk zodat er met veel kennis en ervaring uit de praktijk kan worden gewerkt. De activiteiten van de werkgroepen worden afgestemd met in in eerste instantie het Kernteam van het Netwerk en als het om wezenlijke besluiten gaat, met de Algemene Deelnemers Vergadering van het Netwerk.

Activiteiten werkgroep
De werkgroep heeft in mei een subsidieaanvraag gedaan bij Memorabel, de subsidietender van het Deltaplan Dementie. In de aanvraag wil de werkgroep onderzoeken of de wensen en behoeften van mensen met dementie op het gebied van zorg en ondersteuning, eenmalig vastgelegd kunnen worden. Deze informatie wordt (met toestemming) dan overgedragen aan alle organisaties die ondersteuning geven en dit voorkomt dat dezelfde vragen steeds opnieuw gesteld moeten worden. Bovendien brengt het in beeld wat mensen prettig vinden in hun leven, welke voorkeuren ze hebben en waar dus rekening mee gehouden moet worden in de zorg om deze zo prettig en persoonlijk mogelijk te laten verlopen. Er wordt samengewerkt met onderzoeks bureau NIVEL en met Vilans.
De aanvraag van 'eigen regie bij dementie' is inmddels goedgekeurd en er wordt nu door de werkgroep gewerkt aan de uitvoering van het onderzoek dat loopt tot en met de zomer van 2018. Voor het onderzoek zijn mensen met dementie en hun naasten gezocht die mee willen werken en denken. Klik hier voor meer informatie.

De werkgroep houdt zich ook bezig met het organiseren van een bijeenkomst waarop goede voorbeelden van projecten, werkwijzen en leuke activiteiten door medewerkers van de deelnemende organisaties aan het Netwerk Dementie, met elkaar gedeeld worden. Deze Dementie Kennisparade vond de eerste keer plaats op 18 mei 2017 en was een groot succes met ruim 400 deelnemers. De tweede Dementie Kennisparade wordt georganiseerd op donderdag 22 maart in Heerhugowaard.
« Terug