Platform Dementie NHN

Voorlichting & Sociale Kaart

Vanaf 2016 werkt het Netwerk Dementie NHN met vier werkgroepen die zich met een viertal belangrijke inhoudelijke onderwerpen bezighouden. De werkgroepen zijn samengesteld uit medewerkers van de deelnemende organisaties aan het Netwerk zodat er met veel kennis en ervaring uit de praktijk kan worden gewerkt. De activiteiten van de werkgroepen worden afgestemd met in in eerste instantie het Kernteam van het Netwerk en als het om wezenlijke besluiten gaat, met de Algemene Deelnemers Vergadering van het Netwerk.

Activiteiten werkgroep Voorlichting en Sociale kaart
Iedereen die op de een of andere manier met dementie te maken krijgt weet dat er een veelheid aan verschillende vragen opkomt en dat zich bijzondere situaties voordoen. Vragen ontstaan vanuit eigen ervaring en/of belevingswereld.
Er is inmiddels ook een overvloed aan aanbod van informatie en hulp. Zo heeft bijvoorbeeld Alzheimer Nederland de site www.dementie.nl en heeft zij de Alzheimerassistent-app ontwikkeld. Ook is er de Alzheimer-telefoon. Kenmerk hiervan is dat het gaat om algemene informatie die op landelijk niveau wordt aangeboden. Deze tools zijn niet toegespitst op specifieke regionale of lokale behoeften en mogelijkheden.

De ervaring leert dat je in een oerwoud van gegevens verdrinkt wanneer je om informatie over dementie verlegen zit, of je nu zelf dementie hebt, mantelzorger bent of professional; het aanbod is gewoon veel te groot.
Internet is niet meer weg te denken en biedt veel mogelijkheden voor het geven van informatie. Wanneer je op vragen en behoeftes een antwoord wilt bieden, is internet dus een niet weg te denken medium. De werkgroep Voorlichting & Sociale Kaart heeft haar eerste verkenning achter de rug en heeft inmiddels een concept ontwikkeld waarbij alle informatie over dementie en een actuele sociale kaart op het gebied van dementie, op één website bij elkaar gebracht wordt: het virtuele dementiehuis. Een huis, want in elk huis wordt tegenwoordig vroeg of laat wel over dementie gepraat. Dit Dementiehuis wordt een virtueel huis:
  • dat bovenaan staat in de zoekmachine
  • een knooppunt is voor allerlei soorten vragen en informatie rond dementie
  • dat koppelingen maakt tussen de vraagsteller en de organisatie die bruikbare info biedt
  • dat onafhankelijk is en blijft
  • waar iedereen met wat voor vraag, wens, opmerking, klacht of hartenkreet over dementie in onze regio terecht kan.
  • dat ten volle het grote aanbod van items rond dementie integreert en op een regionaal toegesneden manier, presenteert.
  • waar wordt geleerd van de bezoekers.
 Er wordt in het voorjaar van 2018 gekeken wat de mogelijkheden zijn om het Dementiehuis ook daadwerkelijk te realiseren.
 
« Terug