Platform Dementie NHN

Deelnemers

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is actief in de regio’s West-FrieslandKop van Noord-Holland en Regio Alkmaar
Tot het werkgebied van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord horen 18 gemeenten. 

In dit document staat beschreven hoe het netwerk in elkaar steekt. dit document

Deelname aan het Netwerk staat open voor organisaties en partijen die zich professioneel of vrijwillig bezighouden met de ondersteuning van of zorgverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. De doelstellingen en de samenwerkingsovereenkomst die de leden van het Netwerk Dementie NHN onderschrijven, is hier te downloaden. De kosten van het Netwerk worden gezamenlijk door de deelnemers gedragen, naar rato van omzet.
.
 
« Terug