Platform Dementie NHN

Nuttige websites

 • Alzheimer Nederland 
  Website primair voor mantelzorgers, familieleden en overige belangstellenden met informatie over dementie in het algemeen en de belangenbehartiging van Alzheimer Nederland (zowel landelijk als regionaal).
 • Dementie.nl
  Informatie, tips en ervaringsverhalen
 • Dementieweb
  Platform voor leven met dementie
 • Dementie Verhalenbank
  Ervaringsverhalen van mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • DNN (Dementie Netwerk Nederland)
  Ove de 65 netwerken dementie in Nederland
 • Cijfers over het aantal mensen met dementie in de regio NHN
 • Dichter bij Dementie
  Online curus over het beter begrijpen van en omgaan met dementie
 • Alzheimer Experience
  Zie de wereld door de ogen van iemand die lijdt aan dementie
 • Samen dementievriendelijk
  Campagne website vooe een dementievriendelijker samenleving
 • Netwerk Casemanagers Dementie
  Netwerkorganisatie voor casemanagers van V&VN
 • Ontmoetingscentra Dementie
  Ontmoetingscentra bieden een laagdrempelige combinatie van dagbesteding voor mensen met een (beginnende) dementie en mantelzorgondersteuning. Op de website de uitgangspunten van ontmoetingscentra en informatie over het starten van een ontmoetingscentrum.
 • Filica
  Overzichtelijke website die mensen helpt een keuze te maken voor een verpleeghuis. 
 • Vilans
  Kenniscentrum voor langdurige zorg.
 • KCWZ 
  Kenniscentrum Wonen en Zorg van ActiZ (de koepel van zorginstellingen) en Aedes (koepel van woningcorporaties).
 • Wonen met dementie
  Website over kleinschalig wonen bij dementie.
 • MantelzorgNL
  Website voor informele zorg (mantelzorg en vrijwillige ondersteuning).
 • Toolkit Dementiezorg van VNG
 • NVVE
  Nederlandse Vereniging Voor een Vrijwillig Levenseinde. De vereniging geeft informatie over en zet zich in voor een vrijwillig levenseinde, onder andere bij dementie.
 • Pick.nl
  Website over frontaalkwabdementie.
 • De wondere wereld van dementie (naar beneden scrollen)
  Verfilming van het gelijknamige boek van Bob Verbraeck en Anneke van der Plaats over de invloed van omgevingsfactoren op het gedrag en de waarneming van mensen met dementie.
 • Informatiedesk dementie
  Informatiedesk (Vumc) waar informatie over effectieve zorg en behandeling bij dementie te vinden is.

 
« Terug