Platform Dementie NHN

Dementie Monitor

Gemeenten hebben er sinds de invoering van de Wmo steeds meer taken bij gekregen als het gaat om de ondersteuning van kwetsbare inwoners. Informatievoorziening, de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, begeleiding/dagbesteding en het verstrekken van voorzieningen als hulp bij het huishouden, vervoer en woningaanpassing, hebben alle raakvlakken met de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Gemeenten zijn daarmee een belangrijke partner geworden in de dementieketen.
Het Netwerk Dementie heeft in 2010, 2013 en 2016 onderzocht in hoeverre de gemeenten in ons werkgebied zich al met het onderwerp Dementie bezighouden.
In de zomer van 2019 heeft het Netwerk de vierde gemeentelijke Monitor Dementie uitgevoerd in 18 gemeenten in ons werkgebied. 
In de monitor wordt onder meer in beeld gebracht hoe een gemeente omgaat met beleid op het gebied van dementie, hoe het staat met het voorzieningenniveau en de participatie van mensen met dementie en hoe de gemeente aankijkt tegen de dementievriendelijke gemeente.

De gemeentelijk rapportages van de Dementie Monitor 2019 en de regionale rapportage zijn inmiddels beschikbaar. Heeft u vragen over de Dementie Monitor 2019 dan kunt u contact opnemen met Jocelline Kranenburg per e-mail: coordinator@netwerkdementienhn.nl.
 
Regiorapportage gemeentelijke Dementie Monitor 2019
Uit de Regiorapportage Dementie blijkt dat de 14 gemeenten het in 2019 weer iets beter doen dan in de voorafgaande jaren. Het Netwerk Dementie is blij met deze ontwikkeling maar constateert tegelijkertijd dat er ook nog steeds werk aan de winkel is.
In de aanbevelingen die in de rapportage gedaan worden, pleit het Netwerk Dementie NHN voor het geven van prioriteit aan dementie in een lokaal plan van aanpak. Gemeenten die dit gedaan hebben scoren beter in de dementie monitor. Zo heeft de gemeente Hoorn ervoor gekozen om een dementievriendelijke gemeente te worden en is er een lokaal convenant dementie getekend. In Den Helder is een grote bijeenkomst met lokale partijen over dementie georganiseerd. En in Schagen en Koggenland is er regelmatig overleg tussen organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Allemaal voorbeelden waardoor er korte lijnen zijn, er beter wordt afgestemd en er gemeentebreed wordt gewerkt aan een samenleving waarin mensen met dementie op een prettige manier lang thuis kunnen blijven wonen.
In de Regiorapportage2019 staan nog diverse andere aanbevelingen waarmee gemeenten dementie lokaal beter op de kaart kunnen zetten en kunnen anticiperen op de grote toename van het aantal mensen met dementie.
 

Presentatie in uw gemeente

Het Netwerk Dementie verzorgt graag een presentatie over de dementiemonitor, of een informatiebijeenkomst over dementie. Bijvoorbeeld voor uw Wmo-raad of Asdviesraad Sociaal Domein, de gemeenteraad, beleidsambtenaren of de Wmo-consulenten. Neem contact met ons op en wij informeren u graag over de mogelijkheden.

 
« Terug