Platform Dementie NHN

Welkom op de website van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord


Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. Samen zetten we ons in om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in onze regio structureel te verbeteren. Dat doen we door onze kennis te delen en samen te werken en door samen projecten op te zetten en uit te voeren. Dat is nodig want het aantal mensen met dementie in deze regio (Regio Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-Holland) zal de komende 40 jaar bijna verdubbelen.

Voor wie?

De website is bedoeld voor medewerkers en vrijwilligers van organisaties die bij het Netwerk zijn aangesloten, of die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten.

Wilt u meer algemene informatie over dementie, over de ondersteuning van mantelzorgers of over de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning? Via de button ‘Over dementie’ rechts bovenaan wordt u direct doorgelinkt naar de website van Alzheimer Nederland. Of kijk op de pagina ‘links’ voor meer interessante en nuttige websites. 
Voor meer informatie over de inzet van een casemanager dementie kunt u links bovenaan de knop aanklikken.

Regionaal Zorgprogramma

Het Netwerk Dementie heeft een document uitgebracht waarin het regionale aanbod aan dementiezorg is getoetst aan de landelijke Zorgstandaard Dementie. In het document, het Regionaal Zorgprogramma Dementie Noord-Holland Noord, is aan de hand van de Zorgstandaard in kaart gebracht hoe de dementiezorg in de regio is georganiseerd en welke aandachtspunten er zijn voor de verdere ontwikkeling in de komende jaren. Het Regionaal Zorgprogramma Dementie is hier te downloaden