Platform Dementie NHN

Project Jonge mensen met dementie

Dementienetwerken bundelen krachten in project voor jonge mensen met dementie
De vier regionale dementienetwerken Noord-Holland Noord, Midden-Kennemerland, Zuid-Kennemerland (Wijkgerichte Zorg) en Zaanstreek Waterland starten gezamenlijk, met financiële steun vanuit Dementie Netwerk Nederland en onder begeleiding van YOD-INCLUDED, een project voor jonge mensen met dementie. Jonge mensen met dementie zijn jonger dan 65 jaar en bestaat landelijk uit ongeveer 15.000 personen. Dit is 5-10% van de mensen met dementie. In de regio van de vier netwerken (Noord-Holland) gaat het om ongeveer 1.800 personen. Dit aantal neemt de komende jaren fors toe, zo’n 4.000 personen in 2050.
Thema’s
In het project komen de volgende onderdelen aan bod:
- Informatievoorziening creëren, de kennis en informatievoorziening is nu onvoldoende voor zowel jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers als voor professionals.
- Herkenning en signalering van de doelgroep bij huisartsen en Arboartsen.
- Deskundigheidsbevordering bij casemanagers.
- Vergroten van het aanbod van dagactiviteiten en begeleid (groeps)wonen.
- Co-creatie panel dat bestaat uit jonge mensen met dementie, mantelzorgers en vertegenwoordigers van de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland.  Betrokkenheid, meedenken en inspraak van de doelgroep zelf en haar mantelzorgers is van groot belang om het project te laten slagen. De ambitie is om de huidige participatievorm te verhogen van raadplegen naar meebeslissen.”
 
Eerste startbijeenkomst 21 maart
Tijdens de startbijeenkomst ‘Samen werken aan passende dagactiviteiten en begeleid (groeps)wonen’ komen onder andere professionals vanuit verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT), gemeenten, vertegenwoordigers van de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland en netwerkcoördinatoren bij elkaar. Onder begeleiding van YOD-INCLUDED gaat de werkgroep de komende tijd onderzoeken hoe we de dagactiviteiten en begeleid (groeps)wonen voor de doelgroep beter kunnen organiseren. Om dit goed te kunnen doen, is het belangrijk dat we de mening van alle betrokkenen horen. We zullen ook mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten vragen mee te denken.
Voor meer info neem contact op met projectleider Anja Barte via 06-40543640 / anjabarte@gmail.com.
Voor meer info over YOD-INCLUDED kun je contact opnemen met onderzoeker Sophie van Westendorp via sophie.vanwestendorp@radboudumc.nl
« Terug