Platform Dementie NHN

Cliëntenreis dementie

Het Netwerk Dementie NHN heeft in het voorjaar van 2018 een Cliëntenreis dementie gemaakt. We hebben gesproken met mantelzorgers van mensen met dementie en hun ervaringen samengevat in een Cliëntenreis. Deze hebben we besproken met de organisaties van ons netwerk en samen hebben we gezocht naar oplossingsrichtingen die we de komende 4 jaar gaan uitwerken en omzetten in daden. De indrukwekkende ervaringen van mensen met dementie tijdens het ziekteproces van diagnose tot na het overlijden, leest u hier.

« Terug