Platform Dementie NHN

DOL

DOL Beweegsymposium gemist? Of nog even terugkijken? Klik hier voor een foto-impressie.
We hebben de 150 deelnemers aan het symposium ook drie vragen gesteld. Bent u nieuwsgierig naar hun antwoorden klik dan hier.

Presentatie NISB - Anneke Hiemstra, senior adviseur

Een overgrote meerderheid van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen is inactief. Dat wil zeggen dat zij op geen enkele dag in het jaar aan de geadviseerde 30 minuten beweging komen. Dat brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee en heeft ook invloed op de kwaliteit van leven. Dat is een van de redenen dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg bewegen beschouwt als onderdeel van verantwoorde zorg en organisaties daar vanaf 2015 ook op gaat toetsen. Niet alleen beleidsmatig, maar ook door observatie van de dagelijkse praktijk. Daarvoor heeft de Inspectie 7 bouwstenen geformuleerd. Ruim eenderde van de zorginstellingen is al bezig hier ook uitvoering aan te geven, maar bijna eenderde moet hier nog mee beginnen. Tweederde van de managers en maar liefst 84% van de uitvoerend medewerkers kent de bouwstenen echter niet.
Download hier de volledige presentatie.

Workshop bouwstenen - Anneke Hiemstra, senior adviseur NISB

Het NISB ondersteunt zorginstellingen door het hele land bij de invulling en uitvoering van het beweegbeleid aan de hand van de zeven bouwstenen. Uit de ervaring die zij hebben opgedaan valt een aantal lessen te leren, die tijdens de workshop met de deelnemers werden gedeeld. Download hier de presentatie.

Presentatie Locomotion - Hanneke Knibbe

Meer bewegen, in welke vorm en in welke intensiteit ook, levert cliënten altijd winst op. Winst in termen van gezondheid, maar vooral ook in termen van eigenwaarde, eigen regie en kwaliteit van leven. Cruciaal in de benadering van cliënten is het maken van contact. Zonder contact te maken is het nauwelijks mogelijk cliënten te stimuleren. Locomotion ontwikkelde de zelfredzaamheidsradar. Daarin kan voor elk van de levensgebieden de zelfredzaamheid van cliënten in kaart worden gebracht. Aan de hand daarvan kunnen cliëntgerichte keuzes worden gemaakt. De methode is wetenschappelijk onderbouwd.
De presentatie van Hanneke Knibbe is hier te downloaden.
Daarnaast is een hulpmiddelenboekje beschikbaar met praktische tips en adviezen om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten en daarmee ook hun mobiliteit (en dus activiteit) te verbeteren. Het boekje  is te verkrijgen bij Locomotion. Deelnemers aan het symposium kunnen het gratis nabestellen bij het Platform Dementie.

Chinese gym voor ouderen - Teo Ruisendaal

Teo Ruisendaal ontwikkelde een bewegingsmethode voor ouderen, gebaseerd op Chi Neng Qigong. De bewegingen zijn eenvoudig, maar effectief. Iedereen (ongeacht de beperking) kan op zijn hier op zijn of haar eigen niveau aan meedoen. Meer informatie over deze methode is hier te vinden.

Samen bewegen: eenvoudiger dan je denkt! - WZG Samen

Na een inspirerend intern symposium met prof dr Erik Scherder is men bij Woonzorggroep Samen al enkele jaren bezig met bewegen. Er is niet alleen geïnvesteerd in (relatief kostbare) materialen en groepsactiviteiten (zoals een duofiets, en gym) maar men heeft juist ook ingezet op laagdrempelige, eenvoudige activiteiten die onderdeel uitmaken van de dagelijkse routine. Daarnaast wordt bij WZG Samen gebruik gemaakt van de zogenaamde story line approach. Bij deze methode, die is ontwikkeld voor mensen met ernstige cognitieve beperkingen, wordt beweging gestimuleerd door zintuigelijke prikkels. Ook bij WZG Samen heeft men moeite moeten doen om alle medewerkers (en vrijwilligers) mee te krijgen en bestaande denkpatronen te doorbreken. De presentatie van de workshop is hier te downloaden.

 
« Terug