Platform Dementie NHN

Organisatie

Alle deelnemende organisaties aan het Netwerk NHN zijn vertegenwoordigd in de Algemene Deelnemers Vergadering (ADV) van het Netwerk Dementie NHN. Deze wordt gevormd door de bestuurders (of gemandateerde vertegenwoordiger) van de deelnemende organisaties en door de vertegenwoordigers van de drie regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. De ADV neemt besluiten over beleid en strategie van het Netwerk en komt twee tot drie per jaar bijeen. De voorzitter van het Netwerk is Giel Nijpels.

Het bestuurlijk netwerk heeft uit zijn midden een Kernteam samengesteld dat verantwoordelijk voor de aansturing van de projecten en de werkgroepen. Het Kernteam komt circa 5 keer per jaar bijeen en bestaat uit:

Giel Nijpels; voorzitter Netwerk Dementie NH
Hans Groenendijk, bestuurder Woonzorggroep Samen 
Iris van Bennekom, bestuurder van Wilgaerden
Robbert Huijsman, directeur Stichting Geriant
Hans van Amstel, directeur van Warm Thuis
Rob Hartings, directeur/bestuurder Stichting MEE & de Wering
Nel van Ockenburg, Els Singer en Jeanette Streefland, namens de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland.
Anneke Wienema (bestuurlijk secretaris)

Het hart van de activiteiten en de inhoud van het Netwerk Dementie NHN wordt gevormd door vier werkgroepen die zijn samengesteld uit medewerkers van de organisaties van het Netwerk. Zij starten in februari 2016 met een eerste vergadering en formuleren dan hun opdracht. Deze is gebaseerd op de globale opdrachten zoals die in de notitie Netwerk Dementie NHN 2016-2017 zijn omschreven.

Werkgroep Dementievriendelijke samenleving
Werkgroep Praktijkverbeterprogramma
Werkgroep Welzijn
Werkgroep Voorlichting en Sociale kaart

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord wordt ondersteund door bestuurlijk secretaris en projectleider (Anneke Wienema) en managementassistente (Teddy Oosting).

 
« Terug