Platform Dementie NHN

Organisatie

Alle 25 deelnemende organisaties aan het Netwerk NHN zijn vertegenwoordigd in de Algemene Deelnemers Vergadering (ADV) van het Netwerk Dementie NHN. Deze wordt gevormd door de bestuurders (of gemandateerde vertegenwoordiger) van de deelnemende organisaties en door de vertegenwoordigers van de drie regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. De ADV neemt besluiten over beleid en strategie van het Netwerk en komt twee tot drie per jaar bijeen. De voorzitter van het Netwerk is Ineke Laagland.

Het bestuurlijk netwerk heeft uit zijn midden een Kernteam samengesteld dat verantwoordelijk voor de aansturing van de projecten en de werkgroepen. Het Kernteam komt circa 5-7 keer per jaar bijeen en bestaat uit:

Ineke Laagland; voorzitter Netwerk Dementie NHN
Angelique Vlaar, Jonkerszorg
Gerja Pellegrom, Viva Zorggroep
Liesbeth Vlietstra-Wouterse, namens de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland
Yuri van den Bogaerde, Mantelzorgcentrum
vacature; coördinator Netwerk Dementie NHN
Annemieke van Steenbergen; managementassistente Netwerk Dementie NHN 

De inhoud van het Netwerk Dementie NHN wordt gevormd door vier werkgroepen die zijn samengesteld uit bestuurders en medewerkers van de organisaties van het Netwerk. De 5e werkgroep is de Medische As.
De opdracht van de werkgroepen is gebaseerd op het meerjarenplan 2022-2025. Hierin zijn de probleemvelden uit de cliëntreis van Alzheimer Nederland en de aanbevelingen uit de zorgstandaard Dementie leidend. 
 

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord wordt ondersteund door coördinator en projectleider (vacature) en managementassistente (Annemieke van Steenbergen).

 
« Terug