Platform Dementie NHN

Organisatie

Alle 24 deelnemende organisaties aan het Netwerk NHN zijn vertegenwoordigd in de Algemene Deelnemers Vergadering (ADV) van het Netwerk Dementie NHN. Deze wordt gevormd door de bestuurders (of gemandateerde vertegenwoordiger) van de deelnemende organisaties en door de vertegenwoordigers van de drie regionale afdelingen van Alzheimer Nederland. De ADV neemt besluiten over beleid en strategie van het Netwerk en komt twee tot drie per jaar bijeen. De voorzitter van het Netwerk is Rob Meerhof.

Het bestuurlijk netwerk heeft uit zijn midden een Kernteam samengesteld dat verantwoordelijk voor de aansturing van de projecten en de werkgroepen. Het Kernteam komt circa 5 keer per jaar bijeen en bestaat uit:

Rob Meerhof; voorzitter Netwerk Dementie NHN
Robbert Huijsman, directeur Stichting Geriant
Angelique Vlaar, Jonkerszorg
Gerja Pellegrom, Viva Zorggroep
Nel van Ockenburg, Els Singer en Jeanette Streefland, namens de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland.
Nadja Schelvis-Jordanov; coördinator Netwerk Dementie NHN
Annemieke van Steenbergen; managementassistente Netwerk Dementie NHN 

Het hart van de activiteiten en de inhoud van het Netwerk Dementie NHN wordt gevormd door vier werkgroepen die zijn samengesteld uit medewerkers van de organisaties van het Netwerk. Hun opdracht is gebaseerd op de globale opdrachten zoals die in de notitie Netwerk Dementie NHN 2016-2017 zijn omschreven.

Werkgroep Dementievriendelijke samenleving
Werkgroep Praktijkverbeterprogramma
Werkgroep Welzijn
Werkgroep Voorlichting en Sociale kaart

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord wordt ondersteund door coördinator en projectleider (Nadja Schelvis) en managementassistente (Annemieke van Steenbergen).

 
« Terug