Platform Dementie NHN

Alkmaar

Wat doet de gemeente Alkmaar op het gebied van de dementievriendelijke samenleving? Zie hieronder wat de actuele stand van zaken is.

Dementie Monitor
In de zomer van 2019 heeft het Netwerk Dementie NHN voor de vierde keer de Dementie Monitor in Alkmaar gehouden. Klik hier voor de rapportage. 
 
Status Dementievriendelijke Samenleving
Alkmaar heeft eind 2016 besloten een dementievriendelijke gemeente te willen worden. Hier wordt ieder geval in 2017 & 2018 uitvoering aan gegeven; Geriant ondersteunt Alkmaar daarbij. Op 21 september 2017 heeft Alkmaar de sticker Dementievriendelijk gekregen. En ze maakten dit prachtige filmpje.
Op 21 september 2018 heeft Alkmaar het stokje om een dementievriendelijke gemeente te zijn overgedragen aan Schagen. Zie hier het filmpje.
 
Lokale betrokken organisaties
Op 16 juni 2017 is er een eerste bijeenkomst over dementievriendelijk Alkmaar voor lokale organisaties georganiseerd en werden de plannen toegelicht. Er volgen elk jaar nieuwe bijeenkomsten.
 
Documenten
Kijk hier voor informatie over dementie op de website van de gemeente Alkmaar.
 
Projecten
  • Er is in het najaar van 2017 een behoefteonderzoek onder Alkmaarse bewoners met dementie en hun mantelzorgers uitgevoerd.
  • op 21 september Wereld Alzheimerdag) wordt er een aantal activiteiten rondom dementie in Alkmaar georganiseerd (zie de agenda)
  • op 30 november 2017 was er een minisymposoium over dementie bij allochtone inwoners

Bedrijven
Inwoners
  • de afdeling Noord-Kennemerland van Alzheimer Nederland organiseert diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten.
  • er is een zangkoor voor mensen met (beginnende) dementie: het Geheugenkoor.
  • Humanitas ondersteunt mantelzorgers van mensen met dementie door een dagdeel per week een vrijwilliger in te zetten.
  • De Familias is een gratis digitale nieuwsbief voor mantelzorgers van mensen met dementie die 5 x per jaar verschijnt.
  • er zijn medio 2017 in twee buurtcentra voorlichtingsavonden over dementie georganiseerd voor wijkbewoners
  • op 7 februari 2018 was er voorlichting over dementie van Geriant in Bibliotheek de Mare 
Clubs & verenigingen
Het is voor vrijwilligers van Alkmaarse clubs mogelijk om geschoold te worden in het omgaan met dementie.
 
Agenda
  • van 17 tot en met 21 september 2018 worden er allerlei activiteiten rondom dementie georganiseerd. Zie hier het programma.

« Terug