Platform Dementie NHN

Castricum

Wat doet de gemeente Castricum op het gebied van de dementievriendelijke samenleving? Zie hieronder wat de actuele stand van zaken is.
 
Dementie Monitor
In de zomer van 2016 heeft het Netwerk Dementie NHN voor de derde keer de Dementie Monitor in Castricum gehouden. Klik hier voor de rapportage.
 
Status Dementievriendelijke Samenleving
In oktober 2015 tekende Castricum de Intentieverklaring Midden-Kennemerland Dementievriendelijk. Aangezien Castricum inmiddels officieel tot de regio Alkmaar behoort en ambtelijk samenwerkt met de BUCH gemeenten, wordt momenteel onderzocht om een nieuw convenant dementievriendelijk voor de BUCH gemeenten op te stellen.
 
Lokale betrokken organisaties
Nadere informatie volgt.
 
Documenten
De Intentieverklaring Midden-Kennemerland Dementievriendelijk.
 
Projecten
Dichter bij dementie, waarbij lokale dichters gedichten over dementie maakten en er treffende foto's bijgemaakt werden.
  
Bedrijven
Nadere informatie volgt.
 
Inwoners
  • De afdeling Midden-Kennemerland van Alzheimer Nederland organiseert diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten.
  • De Familias is een gratis digitale nieuwsbief voor mantelzorgers van mensen met dementie die 5 x per jaar verschijnt.
  • Het geheugenkoor Sweet Seventy voor mensen met geheugenproblemen
 
Clubs & verenigingen
Agenda
Nadere informatie volgt.
 
 
« Terug