Platform Dementie NHN

Hollands Kroon

Wat doet de gemeente Hollands Kroon op het gebied van de dementievriendelijke samenleving? Zie hieronder wat de actuele stand van zaken is.

Dementie Monitor
In de zomer van 2019 heeft het Netwerk Dementie NHN voor de vierde keer de Dementie Monitor in Hollands Kroon gehouden. Klik hier voor de rapportage.

Status Dementievriendelijke Samenleving
Hollands Kroon heeft inmiddels gekozen om dementievriendelijk te worden en gaat in 2019 de sticker Samen dementie-vriendelijk aanvragen.De gemeente heeft op 25 januari 2019 het stokje overgenomen van de gemeente Schagen die de sticker Samen Dementievriendelijk al heeft. Hollands Kroon wil de sticker zelf in de loop 2019 uitgereikt krijgen. 
Met het lokale netwerk dementie werkt de gemeente aan mogelijkheden hoe in Hollands Kroon een dementievriendelijke samenleving te realiseren. Hier kunt het Plan van Aanpak voor de komende twee jaar lezen van Hollands Kroon.
Hollands Kroon ondertekent in het voorjaar van 2019 met lokale organisaties een lokaal convenant Hollands Kroon Dementievriendelijk. 

Lokale betrokken organisaties
Er is in Hollands Kroon een lokaal netwerk dementie waarin de volgende organisaties actief meedenken met de gemeente:

WMO Adviesraad
Geriant 
Alzheimer Nederland, afdeling Noord-Holland Noord 
Woonzorggroep Samen
Wonen Plus Welzijn
LSBO
Huisartsen
Sportservice
Mantelzorgcentrum
Incluzio
 
Documenten
Hier kunt het Plan van Aanpak voor de komende twee jaar lezen van Hollands Kroon.
 
Projecten
* Leuke gesprekken tussen ouderen met dementie en schooljeugd
* Samen een mozaïek maken
* Groep 6 van De Sluis is actief in de Elzenhof in Anna Paulowna
  
Bedrijven
* Polderhofje voor kwetsbare ouderen 
* Kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie: Polderresidence

Inwoners
Heeft u behoefte aan hulp of ondersteuning bij dementie, dan volgt hier binnenkort actuele informatie over organisaties in Hollands Kroon. Zie ook. Alvast een voorproefje:
 •  Geriant ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie met casemanagement dementie
 •  Woonzorggroep Samen heeft woonvoorzieningen en activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
 •  MEE & de Wering heeft ouderenwerk, maatschappelijk werk en vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden
 • WonenPlusWelzijn heeft activiteiten en inloop voor mensen met dementie en kan vrijwilligers inzetten en mantelzorgers ondersteunen.
 • Noordkop voor Elkaar kan vrijwilligers inzetten bij mensen met dementie
 • Mantelzorgentrum biedt mantelzorgers van mensen met dementie hulp
 • Fitnessclub Schagen heeft een beweeggroep voor mensen met geheugenproblemen
 • Een mooie vorm van ontmoeting van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Nes in Schagen.
 • Of samen zingen als je geheugenproblemen hebt: ouderenkoor Op Eigen Wijze.
 • De afdeling Noord-Holland Noord van Alzheimer Nederland, organiseert diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten; waaronder het Alzheimer Café en het lotgenotencontact
 • Humanitas ondersteunt mantelzorgers van mensen met dementie door een dagdeel per week een   vrijwilliger in te zetten.
 • De Familias is een gratis digitale nieuwsbief voor mantelzorgers van mensen met dementie die 5 x per jaar verschijnt.
 
Clubs & verenigingen
Hier is nog niets over bekend.

Agenda
In het voorjaar 2019 worden er voorlichtingsbijeenkomsten over dementie georganiseerd voor ondernemers en verenigingen.

Zaterdag 28 september: Wereld Alzheimerdag in Hollands Kroon


 
« Terug