Platform Dementie NHN

Hoorn

Wat doet de gemeente Hoorn op het gebied van de dementievriendelijke samenleving? Zie hieronder wat de actuele stand van zaken is.
 
Dementie Monitor
In de zomer van 2019 heeft het Netwerk Dementie NHN voor de vierde keer de Dementie Monitor in Hoorn gehouden. Klik hier voor de rapportage.
 
Status Dementievriendelijke Samenleving
* heeft in 2015 gekozen om een dementievriendelijk Hoorn te worden
* heeft op 21 september 2016 een lokaal convenant dementievriendelijk Hoorn getekend
* heeft op 21 september 2017 de sticker Samen Dementievriendelijk ontvangen!
 
Lokale betrokken organisaties
De organisaties die het convenant Hoorn Dementievriendelijk hebben ondertekend, zijn:

Gemeente Hoorn                   Omring                                    Schaakvereniging Caïssa Eenhoorn
Vrijwilligerspunt                      Wilgaerden                             St. Always Forward 
Bibliotheek Hoorn                   Martha Flora                           St. Stadslandbouw Hoorn
St. Ouderenraad                     Het Risdamhuis                      MEE & de Wering           
Albert Heijn                             Geriant                                    St. Gezondheid Allochtonen
Brandweer Oost                      Alzheimer West-Friesland      Intermaris
Turkse St. Hoorn                     St. Netwerk                             De Stijl Makelaardij  
 
 • Er is een stuurgroep Hoorn Dementievriendelijk met daarin: de wethouder van Hoorn en de bestuurders van Geriant, Omring en Wilgaerden. 
 • Er is een werkgroep Hoorn Dementievriendelijk met daarin: de beleidsambtenaar van gemeente Hoorn en deskundigen van Geriant, Omring en Wilgaerden.
   
Documenten
Acties gemeente Hoorn
 • er is een speciale website over dementie in Hoorn gemaakt: www.dementievriendelijkhoorn.nl
 • het Actieplan Zorgsame Samenleving wordt uitgevoerd.
 • ruim 100 verschillende medewerkers van de gemeente Hoorn zijn in 2017 getraind door Geriant in het omgaan met met mensen met dementie. Denk aan baliemedewerkers en bijvoorbeeld mdewerkers van de groenvoorziening. Daarnaast zijn nog eens 100 vrijwilligers en (zorg)professionals geschoold.
 • in opdracht van de gemeente Hoorn heeft Geriant in het voorjaar van 2017 een inventarisatie gedaan naar de wensen en behoefte van mensen met dementie en hun mantelzorgers. De resultaten van het behoefteonderzoek worden gebruikt om verder beleid rond dementie, te ontwikkelen en uit te voeren.
 • twee wethouders hebben gedurende 2 uur gesproken met 17 mantelzorgers van mensen met dementie. De besproken ondewerpen worden betrokken in het dementiebeleid en de uitvoering ervan. Er vindt eind september 2017 een tweede gesprek tussen mantelzorgers en wethouders plaats
 • twee mensen met dementie (uit het project DemenTalent) hebben op uitnodiging van de gemeente de ontvangsthal van het gemeentehuis bekeken. Zij hebben aanbevelingen gedaan hoe de hal klantvriendelijker kan worden voor mensen met dementie. Hoorn gaat deze aanbevelingen uitvoeren.
 • Hoorn werft in 2018 100 vrijwilligers die actief willen zijn voor mensen met dementie: Honderd van Hoorn

Projecten
 • DemenTalent Hoorn is een project waarbij mensen met dementie actief zijn als vrijwilliger. Het staat op Facebook en er is een website. Ook is er een mooi filmpje van één van de deelnemers.
 • In het najaar van 2017 startte er, samen met Pharos, een project om mensen met een allochtone achtergrond die te maken krijgen met dementie te bereiken en te ondersteunen. Het minisymposium hierover vond plaats op: 21 november van 17.00 - 20.00 uur.
 • het project Onvergetelijke Ontmoetingen biedt een open inloop aan mensen met (beginnende) dementie
  
Bedrijven
 • Albert Heijn Hoorn laat een deel van de medewerkers scholen op het gebied van dementie. 
 • De Stijl Makelaardij ontvangt het predicaat 'dementievriendelijk'
 • Rabobank West-Friesland is actief om predicaat 'dementievriendelijk' te verkrijgen
 
Inwoners
 • De afdeling West-Friesland van Alzheimer Nederland organiseert diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten.
 • Een mooie vorm van dagbesteding in Hoorn.
 • Zo simpel kan het zijn: wandelen met je hond maakt iemand met dementie bij Martha Flora heel blij!
 • De Familias is een gratis digitale nieuwsbief voor mantelzorgers van mensen met dementie die 5 x per jaar verschijnt.
 • op 21 september 2018 (wereld Alzheimerdag) wordt er weer een groot aantal activiteiten rondom dementie georganiseerd.
 • Honderd van Hoorn om vrijwilligers te werven die actief zijn voor mensen met dementie. Zie ook dit filmpje!
   
Clubs & verenigingen
 • Bijvoorbeeld het project Dementalent waarbij mensen met dementie zelf actief zijn als vrijwilliger in bijvoorbeeld het verenigingsleven.
 • er zijn diverse vrijwilligers geschoold in het omgaan met dementie
 • Op 7 maart is er weer een cursus voor vrijwilligers over omgaan met dementie
   
Agenda 2018
« Terug