Platform Dementie NHN

Texel

Wat doet de gemeente Texel op het gebied van de dementievriendelijke samenleving? Zie hieronder wat de actuele stand van zaken is.

Dementie Monitor
In de zomer van 2019 heeft het Netwerk Dementie NHN voor de vierde keer de Dementie Monitor op Texel gehouden. Klik hier voor de rapportage. 
 
Status Dementievriendelijke Samenleving
Texel heeft er in 2020 voor gekozen om dementievriendelijk te worden, want er gebeurt al heel veel op het eiland. Lees hier welke activiteiten allemaal opgepakt worden.
 
Lokale betrokken organisaties
  • Texels Welzijn
  • Omring
  • Geriant

Documenten
Nog niets over bekend.
 
Projecten
Een nieuwe woonvorm voor mensen met dementie èn hun partner: het Huis van Tante Jans!
  
Bedrijven  
Inwoners
  • De afdeling Noord-Holland Noord van Alzheimer Nederland, organiseert diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten.
  • Ontmoetingscentrum De Koog.
  • Prachtige vakantievoorziening op Texel voor mensen met geheugenproblemen: www.graagopvakantie.com
  • De Familias is een gratis digitale nieuwsbief voor mantelzorgers van mensen met dementie die 5 x per jaar verschijnt.
 
Clubs & verenigingen
Nog niets over bekend.

Agenda
Nadere informatie volgt.
 
 
« Terug