Platform Dementie NHN

Uitgeest


Wat doet de gemeente Uitgeest op het gebied van de dementievriendelijke samenleving? Zie hieronder wat de actuele stand van zaken is.
 
Dementie Monitor
In de zomer van 2015 is in Uitgeest voor de eerste keer de Dementie Monitor gehouden. Klik hier voor de rapportage.
 
Status Dementievriendelijke Samenleving
In oktober 2015 tekende Uitgeest de Intentieverklaring Midden-Kennemerland Dementievriendelijk. Aangezien Uitgeest inmiddels officieel tot de regio Alkmaar behoort en ambtelijk samenwerkt met de BUCH gemeenten, wordt momenteel onderzocht om een nieuw convenant dementievriendelijk voor de BUCH gemeenten op te stellen.

Lokale betrokken organisaties
Nadere informatie volgt.
 
Documenten
De Intentieverklaring Midden-Kennemerland Dementievriendelijk.
 
Projecten
Dichter bij dementie.
  
Bedrijven
Nadere informatie volgt.
 
Inwoners
  • De afdeling Midden-Kennemerland van Alzheimer Nederland organiseert diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten.
  • De Familias is een gratis digitale nieuwsbief voor mantelzorgers van mensen met dementie die 5 x per jaar verschijnt.
 
Clubs & verenigingen
Agenda
Nadere informatie volgt.
 
 
« Terug