Platform Dementie NHN

Regiobijeenkomsten 'Toekomstbestendige dementiezorg'
Het aantal mensen met dementie in de regio Noord-Holland Noord zal in de komende decennia een enorme stijging kennen. Het Platform Dementie Noord-Holland Noord gelooft dat het antwoord hierop ligt in een integraal concept voor dementiezorg, waarin kwaliteit van leven zeker zo belangrijk is als kwaliteit van zorg en waarin wijkgericht samenwerken een sleutelwoord is. En hoe hou je de dementiezorg betaalbaar en financierbaar in de toekomst?

Het Platform heeft diverse bestuurders van zorginstellingen uitgenodigd om over deze ideeën te komen praten tijdens regionale rondetafelgesprekken. De regiobijeenkomsten vinden plaats van 17.00-18.30 uur op:
- woensdag 22 mei, locatie n.t.b.
- donderdag 6 juni, locatie wijkcentrum Daalmeer te Alkmaar

Wilt u als bestuurder ook hierover meepraten en -denken? Dan kunt u zich opgeven via platformdementie@magentazorg.nl.


« Terug