Platform Dementie NHN

Onderzoeksrapport Inspectie

De organisatie van netwerkzorg voor thuiswonende mensen met dementie is veelbelovend, maar op onderdelen risicovol. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg op basis van een onderzoek onder 85 dementieketens. Met name de medicatieveiligheid, de vroegsignalering van zorgmijders en de ontwikkeling van casemanagement zijn punten van aandacht. Op basis van het onderzoek zal het toetsingskader voor dementiezorg dat de Inspectie in ontwikkeling heeft worden bijgesteld. Vanaf 2014 moeten de netwerken tweejaarlijks een audit laten uitvoeren naar de kwaliteit van hun ketenzorg aan de hand van dit toetsingskader. Het Inspectierapport is hier te downloaden.
« Terug