Platform Dementie NHN

Regiorapportage Dementie Monitor

Het Platform Dementie NHN  heeft eind 2013 opnieuw onderzoek gedaan naar het dementiebeleid van alle gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. Ten opzichte van het eerste onderzoek in 2010 valt er een lichte verbetering te constateren. Veel gemeenten zijn zich nu meer bewust van de aantallen mensen met dementie. Dit heeft zich in de meeste gevallen echter nog niet vertaald in het beleid. De uitkomsten van alle gemeenten zijn verzameld in de regio rapportage.  Daaruit blijkt dat de gemeente Schagen opnieuw de lijst aanvoert. Schagen dankt de goede score aan het voorzieningenniveau en de goede samenwerking met aanbieders en de regionale afdeling van Alzheimer Nederland. Daarnaast is Schagen een van de weinige gemeenten met in de Wmo-raad een vertegenwoordiger die dementie als specifiek aandachtsgebied heeft.


« Terug