Platform Dementie NHN

Monitor Mantelzorg

Deze week verscheen de spiegelrapportage van de Mantelzorgmonitor van Alzheimer Nederland. De Monitor wordt elke twee jaar uitgevoerd onder mantelzorgers van mensen met dementie. Het onderzoek is bedoeld om ervaringen van mantelzorgers in beeld te brengen. In de regio Noord-Holland Noord hebben ongeveer 90 mantelzorgers aan het onderzoek meegedaan, op een landelijk totaal van 3300 respondenten. In de regionale spiegelrapportage zijn de resultaten van de regio vergeleken met de landelijke uitkomsten. Uit het onderzoek blijkt opnieuw de behoefte aan casemanagement, aan informatie en advies en aan (dag)activiteiten. Bijna tweederde van de ondervraagde mantelzorgers in de regio voelt zich ernstig tot zwaar belast: dat is meer dan het landelijk gemiddelde van 51%.  Bijna een kwart geeft aan onbekend te zijn met het Wmo-loket van de gemeente, terwijl meer dan de helft wel behoefte heeft aan ondersteuning van de gemeente. De volledige rapportage is hier te downloaden. 
« Terug