Platform Dementie NHN

Bewegingsgerichte zorg

Ouderen die in een verzorgingshuis wonen, bewegen te weinig en de inactiviteit van de bewoners is hoog. Bewegen geeft gezondheidswinst, zowel fysiek als mentaal en heeft juist bij de meest inactieve groepen het meeste effect. Stimulans van bewegen in deze setting is dus hard nodig. De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) ontwikkelde in 2012 daarom bouwstenen voor bewegen als onderdeel in verantwoorde ouderenzorg. IGZ stelt dat instellingen het belang zien van beweegstimulering, maar ziet ook dat dit in de praktijk vaak geen prioriteit heeft. Bewegen moet structureel onderdeel zijn van de verantwoorde zorg. Met het werkveld en op basis van literatuuronderzoek stelde de inspectie in 2012 zeven bouwstenen voor beweegstimulering op. Deze bouwstenen worden hieronder met praktijkvoorbeelden toegelicht. In 2015 is het de bedoeling dat alle verpleeg- en verzorgingshuizen bewegen aan de hand van de bouwstenen hebben geïmplementeerd en gaat de inspectie de naleving toetsen. Op de website van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen vindt u tips, informatie en voorbeelden uit de praktijk.
De Inspectie voor de Volksgezondheid gaat vanaf 2015 toetsen op de implemenatie van beweegzorg. Over de integratie van bewegingsgerichte zorg in het zorgleefplan heeft Vilans een interessant notitie uitgebracht.
« Terug