Platform Dementie NHN

Ketens op koers

Dementieketens hebben gewerkt aan verdere professionalisering van hun keten. Ketens hebben in vergelijking met de vorige meting in 2011, gemiddeld genomen positieve ontwikkelingen doorgemaakt op vrijwel alle domeinen van de Zorgstandaard Dementie. Een achterblijvend domein is cliëntperspectief.
Dat blijkt uit de landelijke meting Netwerkindicatoren Dementie van Vilans.
De ketens geven zelf aan een ontwikkelfase verder te zijn dan in 2011. Dit betekent een verschuiving van de experiment- en uitvoeringsfase naar de uitbouw- en monitoringsfase. De rapportage is hier te downloaden.
Naast de cumulatieve landelijke rapportage ontvangen regio's die deelnemen aan het onderzoek ook een spiegelrapportage met de resultaten van hun eigen regio. De spiegelrapportage van Noord-Holland Noord is hier te downloaden.
« Terug