Platform Dementie NHN

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Netwerk Dementie NHN

Op 9 maart jongstleden tekenen de 21 deelnemers aan het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Hiermee committeren de deelnemers zich aan het doel en de werkwijze van het Netwerk. Dit houdt voor 2016 en 2017 in dat er in vier werkgroepen gewerkt wordt aan de volgende vier thema's:

1. Dementievriendelijke Samenleving  
2. Praktijkverbeterprogramma
3. Integratie van welzijn in dementiezorg
4. Voorlichting en Sociale Kaart 

Binnenkort verschijnt er op deze website meer informatie over de activiteiten van de werkgroepen.


« Terug