Platform Dementie NHN

Welzijn en Dementie

Vanaf 2016 werkt het Netwerk Dementie NHN met vier werkgroepen die zich met een viertal belangrijke inhoudelijke onderwerpen bezighouden. De werkgroepen zijn samengesteld uit medewerkers van de deelnemende organisaties aan het Netwerk zodat er met veel kennis en ervaring uit de praktijk kan worden gewerkt. De activiteiten van de werkgroepen worden afgestemd met in in eerste instantie het Kernteam van het Netwerk en als het om wezenlijke besluiten gaat, met de Algemene Deelnemers Vergadering van het Netwerk.

Activiteiten Werkgroep Welzijn en dementie
Dementie is van grote invloed op alle facetten van het dagelijks leven. Uit onderzoek en uit ervaring is gebleken dat een plezierige daginvulling een positieve invloed heeft op de kwaliteit van leven van iemand met dementie en diens naasten. Het gaat hier bij om activiteiten zoals bijvoorbeeld bewegen of sporten, tuinieren, ontmoeting en creatief bezig zijn. Maar ook gewoon om een gezellige middag koffie drinken, een spelletje doen of de stad in.
Lang niet alle thuiswonende mensen met dementie (en hun naasten) blijken goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden voor ondersteuning of een plezierige daginvulling die er in haar of zijn buurt zijn. Of willen gebruik maken van dit soort activiteiten. Dit heeft ondermeer te maken met het feit dat mensen vaak nog midden in de verwerking van de diagnose dementie zitten en nog niet toe zijn aan ondersteuning of bezigheden. Of omdat er ze weerstand hebben tegen omdat ze totdat de dementie zich openbaarde, ook geen gebruik maakte van in de buurt georganiseerde activiteiten.

Het Netwerk Dementie NHN wil zich inspannen om het welzijn van steeds langer thuiswonende mensen met dementie en hun naasten, zo lang mogelijk goed te laten zijn. Op een persoonlijke manier die aansluit bij wensen en behoeften van de mensen met dementie zelf. 
De werkgroep welzijn is op dit moment aan het bekijken op welke manier aan bovenstaande het beste invulling gegeven kan worden. Zodra hier meer over bekend is komt deze informatie op deze pagina te staan.
   
« Terug