Platform Dementie NHN

Netwerk Dementie NHN sluit aan bij Deltaplan!

Het Netwerk Dementie is vanaf september 2016 aangesloten bij het Deltaplan Dementie! 
Leden va De n de Coöperatie Deltaplan Dementie zijn ervan overtuigd dat:
  • Toename van het aantal mensen met dementie een krachtige gezamenlijke inspanning vraagt om zowel de persoonlijke als maatschappelijke gevolgen daarvan te keren;
  • Er substantiële verbeteringen mogelijk zijn op het gebied van preventie, behandeling en ondersteuning als wel wat betreft de manier waarop de samenleving naar mensen met dementie kijkt en hen benadert;
  • Dat dit een integrale aanpak vraagt op zowel wetenschappelijk onderzoek, verbetering van zorg en ondersteuning en een dementievriendelijke samenleving.

Dit betekent concreet dat de Leden van de Coöperatie Deltaplan Dementie bijdragen door:
  • Actief de ambities en activiteiten van het Deltaplan Dementie te steunen en uit te dragen;
  • Expertise, netwerken, positie en ideeën in te brengen en uit te wisselen ten behoeve van het Deltaplan Dementie;
  • Bij te dragen aan agendasetting, voorbereiding en uitvoering van activiteiten;
  • Actieve deelname aan gezamenlijke activiteiten, zoals het Jaarevent en themabijeenkomsten.

« Terug