Platform Dementie NHN

Dementie Monitor 2016

De Regiorapportage van de dementie monitor 2016 over de 17 gemeenten in het werkgebied van het Netwerk Dementie NHN, is beschikbaar. U kunt hem hier downloaden.  
Om in kaart te brengen hoe gemeenten in Noord-Holland Noord er voor staan op het gebied van ondersteuning en zorg voor met mensen met dementie en hun naasten, houdt het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord elke drie jaar een gemeentelijke Dementie Monitor. De eerste twee edities waren in 2010 en 2013 en deze zomer is de monitor herhaald. Elke gemeente ontvangt een eigen rapportage met aanbevelingen en daarnaast is er een samenvattende Regiorapportage gemaakt met de resultaten van de 17 gemeenten.
In de monitor wordt onder meer in beeld gebracht hoe een gemeente omgaat met beleid op het gebied van dementie, hoe het staat met het voorzieningenniveau en de participatie van mensen met dementie en hoe de gemeente aankijkt tegen de dementievriendelijke gemeente.
 
Regiorapportage gemeentelijke Dementie Monitor 2016
Uit de Regiorapportage Dementie NHN blijkt dat de 17 gemeenten het in 2016 iets beter doen dan in 2013 en 2010. Het Netwerk Dementie is blij met deze ontwikkeling maar constateert tegelijkertijd dat er ook nog werk aan de winkel is. In de aanbevelingen die in de rapportage gedaan worden, pleit het Netwerk Dementie NHN voor het geven van prioriteit aan dementie in een lokaal plan van aanpak. Gemeenten die dit gedaan hebben scoren beter in de dementie monitor. Zo heeft de gemeente Hoorn ervoor gekozen om een dementievriendelijke gemeente te worden en is er een lokaal convenant dementie getekend. In Den Helder is een grote bijeenkomst met lokale partijen over dementie georganiseerd. En in Schagen en Koggenland is er regelmatig overleg tussen organisaties die zorg en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Allemaal voorbeelden waardoor er korte lijnen zijn, er beter wordt afgestemd en er gemeentebreed wordt gewerkt aan een samenleving waarin mensen met dementie op een prettige manier lang thuis kunnen blijven wonen.
In de Regiorapportage staan nog diverse andere aanbevelingen waarmee gemeenten dementie lokaal beter op de kaart kunnen zetten en kunnen anticiperen op de grote toename van het aantal mensen met dementie.
 
« Terug