Platform Dementie NHN

Mantelzorgmonitor Alzheimer 2018 beschikbaar

Alzheimer Nederland houdt elke 2 jaar een enquete onder mantelzorgers van mensen met dementie en maakt daar een rapportage over: de Mantelzorgmonitor. De editie van 2018 is nu beschikbaar.

Dit jaar werden 4.459 mantelzorgers bevraagd over ondersteuning, belasting, zorg en de impact van mantelzorg op hun leven. De belangrijkste uitkomsten op een rij:
 
  • 1 op de 8 mantelzorgers van mensen met dementie voelt zich zwaar belast of overbelast.
  • Bijna de helft van de mantelzorgers die deelnamen gaf aan dat de zorg voor hun naaste vooral op hen neerkomt.
  • 1 op de 5 mantelzorgers zegt geen ondersteuning te ontvangen van familie, vrienden, buren of kennissen bij de zorg voor hun naaste.
  • Mantelzorgers zijn 2 keer zo eenzaam als de gemiddelde Nederlander.
  • Bij 38% is het aantal sociale contactmomenten verminderd. Verminderde sociale contacten is een risicofactor voor ongewenst gedrag van mantelzorgers jegens de naaste, zo laat de monitor zien. Hierbij gaat het om het verliezen van het geduld, schreeuwen of schelden en in enkele gevallen om ruw behandelen van de naaste.
  • De helft van de mantelzorgers geeft aan dat ze niet wisten dat ze recht hadden op een casemanager dementie.

Het rapport is op de speciale pagina van Alzheimer Nederland te downloaden. Ook is daar een 5 tal Infografics over de Mantelzorgmonitor te vinden.
« Terug