Platform Dementie NHN

Pilot Landelijk Register Dementie

Landelijk wordt er gezocht naar de mogelijkheid om een landelijk Register Dementie op te zetten. Het Netwerk Dementie NHN doet mee aan deze pilot en is daarvoor vanaf medio 2019 actief; de pilot wordt in het najaar van 2020 afgesloten.
De pilot wordt begeleid door een adviseur van Dementiezor voor Elkaar (een pijler van het Deltaplan Dementie) en nadere informatie volgt later op deze pagina.
« Terug