Platform Dementie NHN

Deelnemers

Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is actief in de regio’s West-FrieslandKop van Noord-Holland en Regio Alkmaar
Tot het werkgebied van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord horen 18 gemeenten. 

In het jaarverslag staat beschreven hoe het netwerk in elkaar steekt.

Deelname aan het Netwerk staat open voor organisaties en partijen die zich professioneel of vrijwillig bezighouden met de ondersteuning van of zorgverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers. De kosten van het Netwerk worden gezamenlijk door de deelnemers gedragen, volgens staffel model naar rato van omzet.
.
 
« Terug