Platform Dementie NHN

Nieuwe voorzitter

Rob Meerhof nieuwe voorzitter Netwerk Dementie Noord-Holland Noord
 
Het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord is een samenwerkingsverband van 24 zorginstellingen, welzijnsorganisaties en de regionale afdelingen van Alzheimer Nederland.
De deelnemers van het netwerk zetten zich ervoor in om de zorg voor mensen met dementie en hun naasten in onze regio structureel te verbeteren. Concreet gebeurd dit door samenwerking, het delen van kennis en het samen opzetten van projecten gericht op het creëren van een sluitende ketenaanpak rond personen met dementie. De keten bestaat uit professionele zorg, mantelzorg, dienstverlening en nazorg.
Het netwerk is aangehaakt bij de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 en werkt samen met dementie netwerken in aansluitende regio’s.
Met Rob Meerhof treedt iemand aan die in zijn loopbaan veelal vanuit cliëntenperspectief actief was, onder andere als voorzitter van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie. Verder heeft Rob Meerhof vele functies bekleed in het openbaar bestuur onder andere als wethouder, gedeputeerde  en als burgemeester.
Rob heeft een profiel dat past bij een netwerk van samenwerking tussen aanbieders, verzekeraars, gemeenten, welzijnsorganisaties en regionale vertegenwoordigers van Alzheimer Nederland.
Rob Meerhof: “Voor mij staat de waardigheid van de mens centraal. Ik hoop daarom alle kennis en ervaring die ik heb opgedaan ten dienste te kunnen stellen van het netwerk. Met de leden wil ik centraal stellen de levenswensen van de groeiende groep van mensen met verschijnselen van dementie”.

« Terug