Platform Dementie NHN

Een warmer welkom

Mantelzorgers zorgen het liefst zo lang mogelijk zelf thuis voor hun naaste met dementie. Als opname in een verpleeghuis uiteindelijk onvermijdelijk is, vallen mantelzorgers vaak in een gat. Dat bljikt t uit de cliëntenpanels van Alzheimer Nederland en tevredenheidonderzoeken van zorginstellingen onder mantelzorgers. 

Vaak weten mantelzorgers niet wat ze kunnen verwachten en bij wie ze moeten zijn en/of het gaat mis bij de overdracht van informatie over de cliënt.
Ook missen mantelzorgers vaak de aandacht en begeleiding die zij kregen van de casemanager, toen hun naaste nog thuis woonde.

Het project Warmer Welkom is erop gericht die overgang te versoepelen. In juni 2013 heeft de projectgroep een advies hierover uitgebracht aan het Netwerk Dementie NHN. De organisaties in het Netwerk hebben adviezen van de projectgroep in hun eigen organisatie ingevoerd en de resultaten hiervan zijn in 2015 geëvalueerd. Deze evaluatie is hier te downloaden.

 
« Terug