Platform Dementie NHN

Financiering casemanagement

Gedurende 2012 en 2013 blijven de in de AWBZ gereserveerde middelen voor de beleidsregel ketenzorg dementie beschikbaar. Daarnaast biedt de DBC-Delirium, Dementie en overig (GGZ-Zvw) voldoende mogelijkheden voor financiering van casemanagement bij dementie. Dat schrijft minister Schippers van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.  Er moet echter meer duidelijkheid komen over de inhoud van casemanagement, de effectiviteit ervan en de criteria waaronder deze vorm van begeleiding wordt ingezet. Daarover is tot nu toe te weinig bekend, zo vindt Minister Schippers.
Het Trimbos Instituut voert op dit moment een langdurige evaluatie uit naar de kosteneffectiviteit van casemanagement en de effecten daarvan op de kwaliteit van leven. In deze regio doet Stichting Geriant mee aan het onderzoek.  De resultaten van deze evaluatie worden medio 2012 verwacht. De minister wil deze afwachten alvorens een definitief besluit te nemen.


« Terug