Platform Dementie NHN

Informatiebank Dementie

Prof. Dr. Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum van de VU, heeft op 28 november een informatiebank dementieonderzoek gelanceerd. De informatiebank bevat informatie over meer dan 120 onderzoeken. Allemaal onderzoeken rond onderwerpen die de invloed van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun sociale omgeving betreffen. Naast informatie over de onderzoeken zelf, bevat de informatiebank ook meer dan 500 artikelen uit (vak)bladen en honderden links naar websites gerelateerd aan de onderwerpen van de onderzoeken.

Elk onderzoek heeft een eigen pagina met bronvermelding, een korte samenvatting en de belangrijkste conclusies. Daarnaast is er een link opgenomen naar het volledige onderzoeksrapport. Tevens zijn hier links geplaatst naar illustratieve artikelen in vakbladen en staan hier websites vermeld waar de lezer meer informatie en ideeën over het betreffende onderwerp kan vinden. De onderzoeken zijn overzichtelijk ingedeeld in een twaalftal hoofdrubrieken, zoals eten & drinken, activiteiten, woonvormen en beleving & gedrag. Veel rubrieken bevatten ook nog subrubrieken.

Veel tijd en energie is gestoken in de ‘vertaling’ van wetenschappelijke rapporten, naar inspirerende informatie in de taal van familieleden en zorgverleners.
Op die manier willen de initiatiefnemers meer en vooral breder bekendheid geven aan relevante onderzoeksresultaten en de toepassingsmogelijkheden daarvan, en zo een brug te slaan tussen onderzoek, theorie en praktijk . Aan de informatiebank is ruim een jaar gewerkt.

De informatiebank is ontwikkeld door het VUmc Alzheimercentrum en zorginnovatiebureau DAZ. De informatiebank is mogelijk gemaakt door een subsidie van Fonds NutsOhra.

« Terug