Platform Dementie NHN

Productenboek begeleiding

Een werkgroep van het Platform Dementie NHn onderzoekt de mogelijkheden om in overleg met de gemeenten in de regio te komen tot een productenboek voor extramurale begeleiding bij dementie. In het productenboek wil de werkgroep eenduidige beschrijvingen opnemen van alle mogelijke vormen van extramurale begeleiding voor mensen met dementie (ongeacht of ze in de regio al worden aangeboden en los van eventuele aanbieders), inclusief doelstellingen, kwaliteitscriteria en prestatie-indicatoren. Het productenboek moet gemeenten ondersteunen bij de inkoop van begeleiding in het kader van de komende decentralisatie, en voor aanbieders en gemeenten een uniform kader scheppen. Voorwaarde daarbij is, dat gemeenten in Noord-Holland noord zullen inzetten op samenwerking en de inkoop van begeleiding op regionaal niveau zullen afstemmen. Dat moet de komende weken blijken.

In eerste instantie richt de werkgroep zich op de begeleiding bij dementie. Vanwege praktische redenen, maar ook omdat de begeleiding van deze groep specifieke eisen stelt. Bij de ontwikkeing van het format zal echter nadrukkelijk ook de aansluiting worden gezocht met begeleiding van kwetsbare ouderen in het algemeen.
Meer informatie is te verkrijgen bij het bureau van het Platform Dementie NHn.

« Terug