Platform Dementie NHN

Spiegelrapportage Mantelzorg

Het NIVEL heeft in opdracht van Alzheimer Nederland een onderzoek uitgevoerd onder mantelzorgers van mensen met dementie. Er is onder meer onderzocht welke problemen mantelzorgers ervaren rond het ziekteproces en in hoeverre zij door de mantelzorgtaken worden belast. Ook is onderzocht aan welke ondersteuning mantelzorgers in deze situatie het meest behoefte hebben. Daarbij scoren casemanagement (81%) en dagopvang het hoogst (66%).
Het percentage mantelzorgers dat meteen na de diagnose een casemanager kreeg toegewezen ligt in zowel Noord-Holland Noord, Noord-Kennemerland als West-Friesland beduidend hoger dan in andere regio’s die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Het gemiddelde waarderingscijfer van het totale aanbod van ondersteuning en zorg bij dementie ligt in West-Friesland gelijk aan het regiobrede gemiddelde (7,7), terwijl dit bij Noord-Holland Noord en Noord-Kennemerland iets hoger ligt (8,2).  
De volledige rapportage van West-Friesland is hier te downloaden.
De rapportage van Noord-Holland Noord en Noord-Kennemerland vindt u hier.


« Terug