Platform Dementie NHN

Wetsvoorstel begeleiding naar Tweede Kamer

Op 3 en 4 april behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de transitie van de extramurale begeleiding van de AWBZ naar gemeenten. Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten is nog in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de verschillende scenario's: geleidelijke invoering vanaf 1 januari 2013, of een overgang ineens per 1 januari 2014. De minister is voorstander van het eerste. De VNG houdt echter vast aan de voorbereidingstijd van een jaar zoals die in de Bestuurlijke Afspraken met het ministerie zijn overeengekomen.

« Terug