Platform Dementie NHN

Transitie op losse schroeven

Door de val van het kabinet lijkt de transitie van de extramurale begeleiding per 1 januari 2013 onzeker geworden. De kans bestaat dat het onderwerp op de lijst van controversiële onderwerpen wordt geplaatst waardoor behandeling in de kamer opnieuw wordt uitgesteld. Het lijkt onaannemelijk dat het wetsvoorstel helemaal van de baan gaat, gezien het brede politieke draagvlak dat ervoor is. Bron: Branchevereniging Thuiszorg (BTN)
« Terug