Platform Dementie NHN

Koggenland

Wat doet de gemeente Koggenland op het gebied van de dementievriendelijke samenleving? Zie hieronder wat de actuele stand van zaken is.
 
Dementie Monitor
In de zomer van 2016 heeft het Netwerk Dementie NHN voor de derde keer de Dementie Monitor in Koggenland gehouden. Klik hier voor de rapportage.
 
Status Dementievriendelijke Samenleving
Koggenland levert in het voorjaar van 2018 een Plan van Aanpak af waarin is uitgewerkt wat er de komende jaren gaat gebeuren in Koggenland op het gebied van dementievriendelijkheid.
 
Lokale betrokken organisaties
 • Stichting Geriant
 • Alzheimercafé
 • Omring
 • Wilgaerden
 • Buurtzorg
 • Altijd Zorg Aanwezig
 • Warm Thuis
 • MEE & de Wering
 • Adviesraad Sociaal Domein Koggenland

Documenten  
Projecten
Niet bekend.
  
Bedrijven
Niet bekend.
 
Inwoners
 • De afdeling West-Friesland van Alzheimer Nederland organiseert diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten.
 • De Familias is een gratis digitale nieuwsbief voor mantelzorgers van mensen met dementie die 5 x per jaar verschijnt.
 
Clubs & verenigingen
Niet bekend.

Agenda
Op 9 april is er eenmalig een Alzheimer Café voor mensen met dementie en hun naasten. Zie hier de uitnodiging.
 
 
« Terug