Platform Dementie NHN

Medemblik

Wat doet de gemeente Medemblik op het gebied van de dementievriendelijke samenleving? Zie hieronder wat de actuele stand van zaken is.
 
Dementie Monitor
In de zomer van 2016 heeft het Netwerk Dementie NHN voor de derde keer de Dementie Monitor in Medemblik gehouden. Klik hier voor de rapportage.
 
Status Dementievriendelijke Samenleving
In januari 2017 heeft de Raad besloten met het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2018 Samen Doen, dat Medemblik een dementievriendelijke en mantelzorgvriendelijk gemeente gaat worden. Er wordt momenteel gewerkt aan een bijbehorend uitvoeringsplan.
 
Lokale betrokken organisaties
Er wordt binnenkort een lokale werkgroep samengesteld van Medemblikse organisaties die met elkaar gaan bijdragen aan dementievriendelijk Medemblik.
 
Documenten
Niet bekend.
 
Projecten
  • De gemeente stelt voor mantelzorgers van mensen met dementie de Dementia app een jaar lang kosteloos beschikbaar zodat mensen de App uit kunnen proberen.
  • vanaf het najaar 2017 gaat in Medemblik het project Cognitieve fitness lopen waarbij mensen met geheugenproblemen gestimuleerd worden om te gaan bewegen.
  
Bedrijven
Niet bekend.
 
Inwoners
  • De afdeling West-Friesland van Alzheimer Nederland organiseert diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten.
  • In het voorjaar van 2017 is voor 50 inwoners van Medemblik die dementie hebben en hun mantelzorgers een avond georganiseerd waarbij de film Het doet zo zeer van Heleen van Rooyen is vertoond. Daarbij konden er ook ervaringen worden uitgewisseld.
  • De Familias is een gratis digitale nieuwsbief voor mantelzorgers van mensen met dementie die 5 x per jaar verschijnt.
 
Clubs & verenigingen
Niet bekend.

Agenda
Nadere informatie volgt.
 
 
« Terug