Platform Dementie NHN

Schagen

Wat doet de gemeente Schagen op het gebied van de dementievriendelijke samenleving? Zie hieronder wat de actuele stand van zaken is.
 
Dementie Monitor
In de zomer van 2019 heeft het Netwerk Dementie NHN voor de vierde keer de Dementie Monitor in Schagen gehouden. Klik hier voor de rapportage.
 
Status Dementievriendelijke Samenleving
 • samen met de werkgroep dementie werkt de gemeente aan mogelijkheden hoe in Schagen een dementievriendelijke samenleving te realiseren.
 • Schagen FM maakte een prachtig filmpje over dementievriendelijk Schagen
 • Schagen heeft in juni 2018 met lokele organisaties een lokaal convenant Schagen Dementievriendelijk ondertekend
 • Schagen heeft op 21 september 2018 het stokje overgenomen van de gemeente Alkmaar die de sticker Samen Dementievriendelijk al heeft. Schagen wil de sticker zelf in januari 2019 uitgereikt krijgen. 

Lokale betrokken organisaties
Er is in Schagen een werkgroep dementie waarin de volgende organisaties actief meedenken met de gemeente:
 • WMO raad gemeente Schagen
 • Woonzorggroep Samen
 • Stichting Geriant
 • Alzheimer Nederland afdeling Noord-Holland Noord
 • Wonen Plus Welzijn
 • Netwerk Dementie NHN
 • Humanitas
 • Mantelzorgcentrum
 • Mee & De Wering
 • Omring
 • Team Sportservice 
   
Projecten
Informatie volgt.
  
Bedrijven
* interactieve apparatuur voor mensen met dementie bij Woonzorggroep Samen

Inwoners
Heeft u behoefte aan hulp of ondersteuning bij dementie, dan volgt hier binnenkort actuele informatie over organisaties in Schagen. Zie ook: www.schagen.nl/dementievriendelijk. Alvast een voorproefje:
 
 • Geriant ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie met casemanagement dementie
 • Woonzorggroep Samen heeft woonvoorzieningen en activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • MEE & de Wering heeft ouderenwerk, maatschappelijk werk en vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden
 • WonenPlusWelzijn heeft activiteiten en inloop voor mensen met dementie en kan vrijwilligers inzetten en mantelzorgers ondersteunen.
 • Noordkopvoorelkaar kan vrijwilligers inzetten bij mensen met dementie
 • Humanitas heeft vriendschappelijk huisbezoek door vrijwilligers bij mensen met dementie en hun naasten, thuis
 • St. Mantelzorgondersteuning biedt mantelzorgers van mensen met dementie hulp
 • De afdeling Noord-Holland Noord van Alzheimer Nederland, organiseert diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten waaronder het Alzheimer Café en lotgenotencontact.
 • Fitnessclub Schagen heeft een beweeggroep voor mensen met geheugenproblemen
 • In  het voormalig raaddhuis van Zijpe, 'Klein Soestdijk' in Schagerbrug,komt een stichting waar 34 mensen met dementie kunnen gaan wonen.
 • Een mooie vorm van ontmoeting van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Nes in Schagen.
 • Of samen zingen als je geheugenproblemen hebt: ouderenkoor Op Eigen Wijze.
 • De Familias is een gratis digitale nieuwsbief voor mantelzorgers van mensen met dementie die 5 x per jaar verschijnt.

Clubs & verenigingen
Zie hieronder bij agenda.

Agenda
Gemeente Schagen biedt haar ondernemers, verenigingen en inwoners gratis de training ‘Goed omgaan met dementie’ aan. Met deze training leer je dementie herkennen en leer je hoe je mensen met dementie het beste kunt benaderen. Aanmelden kan via de website.
 
 
« Terug