Platform Dementie NHN

Schagen

Wat doet de gemeente Schagen op het gebied van de dementievriendelijke samenleving? Zie hieronder wat de actuele stand van zaken is.
 
Dementie Monitor
In de zomer van 2016 heeft het Netwerk Dementie NHN voor de derde keer de Dementie Monitor in Schagen gehouden. Klik hier voor de rapportage.
 
Status Dementievriendelijke Samenleving
 • samen met de werkgroep dementie onderzoekt de gemeente de mogelijkheden hoe in Schagen een dementievriendelijke samenleving te realiseren.
 • Schagen heeft het voornemen om in 2018 met lokele organisaties en bedrijven een lokaal convenant Schagen Dementie-vriendelijk te ondertekenen
 • Schagen vraagt in 2018 de sticker Samen Dementievriendelijk aan bij de landelijke campagne

Lokale betrokken organisaties
Er is in Schagen een werkgroep dementie waarin de volgende organisaties actief meedenken met de gemeente:
 • WMO raad gemeente Schagen
 • Woonzorggroep Samen
 • Stichting Geriant
 • Alzheimer Nederland afdeling Noord-Holland Noord
 • WonenPlusWelzijn
 • Netwerk Dementie NHN
 
Documenten
Nadere informatie volgt.
 
Projecten
* samen een mozaïek maken; oude tijden herleven!
  
Bedrijven
* interactieve apparatuur voor mensen met dementie bij Woonzorggroep Samen

 
Inwoners
Heeft u behoefte aan hulp of ondersteuning bij dementie, dan volgt hier binnenkort actuele informatie over organisaties in Schagen. Alvast een voorproefje:
 • Geriant ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie met casemanagement dementie
 • Woonzorggroep Samen heeft woonvoorzieningen en activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • MEE & de Wering heeft ouderenwerk, maatschappelijk werk en vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden
 • WonenPlusWelzijn heeft activiteiten en inloop voor mensen met dementie en kan vrijwilligers inzetten en mantelzorgers ondersteunen.
 • Noordkopvoorelkaar kan vrijwilligers inzetten bij mensen met dementie
 • Humanitas heeft vriendschappelijk huisbezoek door vrijwilligers bij mensen met dementie en hun naasten, thuis
 • Altijd Zorg Aanwezig biedt algemene thuiszorg bij mensen met dementie thuis
 • St. Mantelzorgondersteuning biedt mantelzorgers van mensen met dementie hulp
 • De afdeling Noord-Holland Noord van Alzheimer Nederland, organiseert diverse activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten waaronder het Alzheimer Café en lotgenotencontact.
 • Fitnessclub Schagen heeft een beweeggroep voor mensen met geheugenproblemen
 • In  het voormalig raaddhuis van Zijpe, 'Klein Soestdijk' in Schagerbrug,komt een stichting waar 34 mensen met dementie kunnen gaan wonen.
 • Een mooie vorm van ontmoeting van mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Nes in Schagen.
 • Of samen zingen als je geheugenproblemen hebt: ouderenkoor Op Eigen Wijze.
 • De Familias is een gratis digitale nieuwsbief voor mantelzorgers van mensen met dementie die 5 x per jaar verschijnt.

Clubs & verenigingen
Nadere informatie volgt.

Agenda
Nadere informatie volgt.

 
 
« Terug